Regeneració Òssia

Tractaments

¿Què és la regeneració òssia?

Cada vegada amb més freqüència i de forma rutinària per col·locar un implant en zones estètiques es conserva l’alçada i amplada de l’os mitjançant tècniques de preservació alveolar.

Consisteix a col·locar un empelt ossiempelt de geniva, i generalment una membrana, per minimitzar la pèrdua i remodelació òssia que té lloc cada vegada que es perd una peça dental. D’aquesta manera s’aconsegueix el resultat estètic i funcional més semblant al que ens dóna la natura.

Preservació alveolar

Per reposar peces dentals absents amb implants s’ha de valorar si hi ha os suficient en gruix i alçada per aconseguir una pròtesi final òptima funcionalment i estèticament.

Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Haz clic aquí
Després
Haz clic aquí
Anterior
Siguiente

Manca d’alçada òssia

Si la falta d’altura en el maxil·lar superior es deu a la presència d’un si maxil·lar baix, es pot realitzar una elevació de si i es col·loca un empelt d’os per situar els implants d’una longitud adequada. També es pot optar per col·locar un empelt d’os del propi pacient sobre el maxil·lar, i després d’uns mesos de cicatrització, col·locar els implants.

Manca d’amplada òssia

A la mandíbula, si el problema és la falta d’amplada, l’opció més habitual passa per la utilització d’empelts d’os sobre els quals se situa una membrana protectora.

Abans
Després
Anterior
Siguiente

Regeneració òssia sobre implants

Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Regeneració òssia postexplantació

Anterior
Siguiente
Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente
Obrir Xat
1
Hola,
en què et podem ajudar?