Periodòncia

Què és la periodòncia?

Amb la informació derivada de la història clínica, exploració bucal i proves diagnòstiques necessàries, presentem al pacient un pla de tractament que solucioni els seus problemes de la forma més precisa, eficaç i ràpida.

El nostre objectiu és aconseguir un resultat funcional i estètic del tractament que sigui estable i estètic a llarg termini. Per tot això ens basem en l’experiència clínica dels nostres professionals i en l’evidència científica actualitzada a nivell internacional.

A fi d’aconseguir un tractament òptim per a cada pacient, treballem en col·laboració amb altres professionals dentals planificant en equip cada cas en particular.

Tratactments periodontals

Què és la gingivitis?

La gingivitis és la inflamació de la geniva que pot resultar reversible amb tractament adequat.

Quins són els senyals d’una geniva malalta?

El seu tractament es basa en instruccions d’higiene oral i profilaxi professional.

Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Què és la periodontitis?

La periodontitis és la inflamació dels teixits que envolten la dent i que pot provocar la pèrdua dental.

Quines conseqüències té?

En aquest cas la complexitat del tractament variarà segons el grau de periodontitis (inicial, moderada, avançada) i consistirà en:

A tots els nostres pacients se’ls indica com cuidar les seves dents per evitar recidives o noves malalties periodontals. Es programa un seguiment individual per a cada cas, que pot oscil·lar amb una periodicitat de 4, 6 o 12 mesos.

La visita de manteniment periodontal en la qual el professional valorarà l’evolució i resultats del tractament, recordarà al pacient les instruccions d’higiene oral i realitzarà profilaxi dental per eliminar placa bacteriana i tosca dental és essencial per tal de garantir que el tractament tingui èxit a llarg termini.

Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Què és la mucositis?

Els implants dentals requereixen una cura adequada i exhaustiva per part del pacient; en cas contrari, s’afavoreix l’aparició de malalties periimplantàries com la mucositis o la periimplantitis.

Diverses investigacions clíniques estimen que entre un 28 i un 56% de pacients amb implants patiran malalties periimplantàries.

L’acumulació de placa bacteriana produeix inflamació de la geniva al voltant de l’implant, donant lloc a l’anomenada mucositis, que té un caràcter reversible. Es manifesta per sagnat, enrogiment i augment de volum de la geniva que es cura un cop controlada la placa bacteriana mitjançant raspallat, instruccions d’higiene interdental i manteniment professional.

Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente
Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Què és la periimplantitis?

La periimplantitis és una inflamació de la geniva que hi ha al voltant de l’implant causada per bacteris. Es caracteritza per la pèrdua d’os al voltant de l’implant dental i és de caràcter irreversible.

Clínicament es manifesta per sagnat o supuració al sondatge, enrogiment de la geniva, pèrdua òssia confirmada radiològicament i, en ocasions, dolor a la percussió i mobilitat de l’implant.

El seu tractament és eficaç, però de vegades impredictible. Podem aturar la progressió de la periimplantitis i, en casos aïllats, fins i tot es pot tornar a formar os.

En una proporció baixa de pacients, pot perdre’s l’implant.

Què és el manteniment periodontal?

El manteniment professional forma part integral del tractament periodontal i constitueix l’únic sistema per assegurar l’efecte terapèutic beneficiós a llarg termini per als nostres pacients.

L’inici de la malaltia periodontal sempre ve precedit pels signes d’una gingivitis. Per tant, l’eliminació de la inflamació gingival i el manteniment dels teixits gingivals sans, previndrà tant l’inici com la reaparició de la malaltia periodontal.

Per assolir aquest objectiu és necessari la implicació del pacient en l’eliminació periòdica de la placa bacteriana mitjançant les seves cures personals (raspallat diari, ús de seda dental o raspall interdental i netejador bucal).

Les tasques professionals a la nostra consulta abastaran des del reforç de la higiene oral, l’aplicació d’anestèsia tòpica, la eliminació de placa bacteriana i el càlcul dental mecànicament, la eliminació de tincions i el blanquejament dental.

Aquells pacients tractats de malaltia periodontal avançada, incloent-hi tècniques quirúrgiques, que no segueixen les pautes de manteniment adequades tornen a recaure d’aquesta malaltia.

Els experts insisteixen que la teràpia de manteniment és un recurs imprescindible per mantenir resultats de salut bucal a llarg termini. Els pacients que segueixen un programa de manteniment regular i el compleixen tenen un millor pronòstic que aquells que no el segueixen.

Els estudis demostren que per als pacients tractats de periodontitis moderades o avançades la freqüència de les visites de manteniment generalment oscil·la entre els 3-4 mesos, mentre que per a les formes lleus de periodontitis el període es pot allargar a 6-12 mesos.

Abans
Després
Anterior
Siguiente
Obrir Xat
1
Hola,
en què et podem ajudar?