Cirurgia Mucogingival

Tractaments

Què és la cirurgia mucogingival?

La recessió radicular afavoreix i pot desencadenar hipersensibilitat radicularcàries radicular i alteracions en l’estètica gingival.

Per corregir aquests defectes i cobrir les superfícies radiculars denudades tenim al nostre abast diversos procediments quirúrgics.

Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelts de geniva lliure: Una dent

Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelts de geniva lliure: Més d’una dent

Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelt lateral

Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Penjolls desplaçats coronalment

Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelts de geniva lliure: Sobre implants

Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelts de teixit connectiu subepitelial: Una dent

Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelts de teixit connectiu subepitelial:
Més d'una dent

Abans
Després
Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelts de teixit subepitelial sobre implants

Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelt doble papila

Abans
Després
Anterior
Siguiente

Empelts de teixit connectiu subepitelial: Increment de vorell albeolar

Obrir Xat
1
Hola,
en què et podem ajudar?